browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ingen Dans forlængelse af restriktioner

Posted by on 13. januar 2021

Kære alle dansere🤠
Restriktionerne “Danmark er lukket ned” er på ny forlænget frem til den 7/2 2021. Det betyder desværre, at det ikke er muligt at opstarte dans som planlagt den 19/1 2021.
Bestyrelsen afventer opdatering den 7/2 2021 og vil herefter opdatere jer alle.
Kontingent indbetaling med frist den 19/1-2021, sættes i bero og genoptages med reguleret beløb, når vi kender datoen for genoptagelse af dans. Hvis du har nået, at indbetale kontingent her i januar, vil beløbet blive reguleret og tilgodehavende vil blive tilbagebetalt, når vi har klarhed for konkret opstarts dato.
Vh Annie
Silverrado Ranch Linedance

Skriv et svar