browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Info / Kontakt

Der øves på følgende tidspunkter:
Første hold kl 18:00, næste hold kl. 19:10 og sidste hold kl. 20:20.

(På kalenderen kan du i øvrigt se hvad der ellers sker – og hvornår selvfølgelig…)
Se info om de forskellige hold og danse ved at klikke her

Prisen for at øve er 600 kr. for 18 uger.

Første kontingentperiode skal være betalt 31. august 2021 – (600,- kr.)
Anden kontingentperiode skal være betalt senest 18. januar 2022 – (600,- kr.)
Passiv medlemskab 100,- kr. årligt

Kontingentet skal indbetales til Danske Bank (Reg. nr 9570 konto nr. 12867565)

Vi plejer at øve i gymnastiksalen på Ullerupbæk Skole (Bredstrup-Pjedsted fællesskole), men den kommende sæson (forår 2022) må vi skifte lokaler, da der skal foretages renoveringer.

I forårssæsonen 2022 øver vi på Kristinebjergskolen, Havepladsvej 173 i Fredericia.
Vi danser i “gymnastiksal vest” (drengenes gymnastiksal).

Klik her hvis du vil læse klubbens vedtægter.

Klik her hvis du vil læse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Bestyrelsen:

Funktion:
Navn:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
Email
 Formand  Annie Pedersen  Landsmosevej 49
7000 Fredericia
n/a 
 60 10 32 53  {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Næstformand Allan Østergaard Søndervangen 9
5592 Ejby
n/a
20 44 86 85
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Kasserer Kirsten Thygesen  Nyager 34, Bredstrup
7000 Fredericia
n/a

20 30 59 86

{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Referent Trine Karstensen Søndervangen 9
5592 Ejby
n/a
26 36 65 45
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Bestyrelses-
medlem
Britt Pedersen Jernbanegade 27, 3. th.
7000 Fredericia
n/a
28 66 68 24
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Suppleant Frank Nielsen Hønnerupvej 33
5591 Gelsted
n/a
22 92 77 29
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Underviser Majbritt Hansen Lillemarksvej 31
5750 Ringe
n/a
28 65 22 14
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Webmaster Tim
n/a
n/a
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}