browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Opstart tirsdag 1. september 2020

Posted by on 22. august 2020

Vi danser i gymnastiksalen på Ullerupbæk skole og alle bedes følge de forskrevne retningslinjer.

Opstart og retningslinjer

Vi starter op 1. september 2020 og følger DGI’s retningslinjer som vil hænge synligt fremme på undervisningsstedet.

Vi vil danse som 3 hold. Det første hold vil være begyndere/opfriskning, derefter let øvet og til sidst øvet hold.


Bestyrelsen i Silverrado Ranch Linedancers gør en stor indsats for at efterleve retningslinjer.

Vi tager alle forholdsregler, men vi beder også dig som medlem at udvise hensyn og tage ansvar, så alle trygt kan deltage i dansen.

Det er vigtigt at vi passer på hinanden, hvilket vi skal se som et fælles ansvar.

Vi befinder os stadig i en situation, hvor det er vigtigt, at vi alle udviser ekstra hensyn til hinanden.

Afstand og hygiejne er ekstremt vigtigt, når vi igen skal samles til dans.

Retningslinjer der skal efterleves som medlem i Silverrado Ranch Linedancers:

Ved almindeligt samvær skal vi holde 1 meters afstand.

Når vi danser skal der være 2 meters afstand.

 • Der vil være håndsprit ved indgangsdøren som skal benyttes når vi kommer og vi går hjem  
  Sprit hænder før og efter hver dansetime (der vil være håndsprit i salen)
 • Den enkelte danser skal afspritte toilet efter brug (der er overfladesprit)
 • Undgå at berører unødige kontaktflader
 • Medbring egen drikke (DGI fraråder opfyldning af vand på skolen)
 • Host og nys i dit ærme
 • Begræns den fysiske kontakt til øvrige medlemmer og instruktører
 • Bliv hjemme hvis du føler dig sløj eller utilpas
 • Bestyrelsen sørger for udluftning af salen og afspritning af kontaktflader    (det vil sige dørhåndtag og bænke),  før og efter dans samt i de 10 minutters pauser mellem holdene

  Vi glæder os til at se jer alle igen. på vegne bestyrelsen og Majbritt

Skriv et svar