browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Info / Kontakt

Der øves på følgende tidspunkter: (På kalenderen kan du i øvrigt se hvad der ellers sker – og hvornår selvfølgelig…)
Se info om de forskellige hold og danse ved at klikke her

Prisen for at øve er 600 kr. for 18 uger.
Kontingentet skal indbatales til Danske Bank (Reg. nr 9570 konto nr. 12867565)

Vi øver i gymnastiksalen på Ullerupbæk Skole (Bredstrup-Pjedsted fællesskole).
Adressen er: Skolesvinget 3, 7000 Fredericia.

Klik her hvis du vil læse klubbens vedtægter.

Klik her hvis du vil læse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Bestyrelsen:

Funktion:
Navn:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
Email
 Formand  Annie Pedersen  Landsmosevej 49
7000 Fredericia
n/a 
 60 10 32 53  {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Næstformand Allan Østergaard Søndervangen 9
5592 Ejby
n/a
20 44 86 85
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Kasserer Kirsten Thygesen  Nyager 34, Bredstrup
7000 Fredericia
n/a

20 30 59 86

{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Referent Trine Karstensen Søndervangen 9
5592 Ejby
n/a
26 36 65 45
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Bestyrelses-
medlem
Britt Pedersen Jernbanegade 27, 3. th.
7000 Fredericia
n/a
28 66 68 24
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Suppleant Frank Nielsen Hønnerupvej 33
5591 Gelsted
n/a
22 92 77 29
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Underviser Majbritt Hansen Lillemarksvej 31
5750 Ringe
n/a
28 65 22 14
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}
Webmaster Tim
n/a
n/a
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}